CopyPasteTool Professional

赞助商链接:
软件截图:
CopyPasteTool Professional
软件详细信息:
版本: 1.0
上传日期: 10 Jul 15
开发: CopyPasteTool
许可: 共享软件
价格: 15.95 $
人气: 30
尺寸: 235 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

赞助商链接:

小工具,将其粘贴几件从剪贴板中的文本没有弹出用户界面。它扩展了标准的剪贴板热键CTRL + C和CTRL + V的行为。当该工具运行时用户可以按CTRL + V时数次(按住Ctrl键)来访问上次剪贴板值。专业版支持自动完成与TAB键和固定值粘贴

限制

30天试用版

支持的操作系统

类似的软件

显影剂的其他软件 CopyPasteTool

CopyPasteTool
CopyPasteTool

10 Jul 15

意见 CopyPasteTool Professional

评论没有发现
添加评论
打开图片!